Waardebepaling

Voor een vastgoedwaardering hanteren wij een methodiek van gedegen studie van vergelijkbare onroerende goederen, verdiscontering van toekomstige opbrengsten en/of calculatie van de wedersamenstelling van het onroerend goed. Dit laat ons toe om de waarde van vastgoed vanuit verschillende inzichten vast te stellen en te vergelijken.

Ons waardeoordeel dat wordt gegenereerd op basis van onze marktkennis en met inzet van de gepaste waarderingsmethodieken is slechts het begin. Wij geloven sterk in een beargumenteerde en narekenbare vastgoedwaardering. Hierdoor kan u op basis van ons omstandig waarderingsrapport met eigen inzichten en via de door ons aangegeven weg een ‘persoonlijk’ waardeoordeel vormen om strategische beslissingen te nemen over een onroerend goed. U of uw CFO/RvB krijgt in verregaande graad van openheid inzicht in onze rekenbladen en uitgangspunten.

Om onze waardebepalingen te toetsen aan de realiteit van de markten en zo correct mogelijk te anticiperen op hun evolutie, baseren wij op onze eigen actuele database met meer dan 1.5 miljoen vastgoedtransacties.

Wij hebben een ruime ervaring en marktkennis opgebouwd in volgende vastgoedcategorieën:

 • kantoren (single tenant, multi tenant, coworking spaces,...)
 • winkelvastgoed (centrumwinkels, baanwinkels, supermarkten, handelsruimtes,…)
 • industrieel en logistiek vastgoed (industriegronden, KMO-gebouwen, logistieke gebouwen,…)
 • toeristisch vastgoed (hotels, jeugdherbergen, B&B, …)
 • maatschappelijk vastgoed (woonzorgcentra, scholen, sportaccommodaties,…)
 • nieuwbouw- en renovatieprojecten (verkavelingen, appartementsgebouwen, co-housing, studentenhuisvesting, kantoren,…)
 • residentieel vastgoed (landhuizen, kastelen, pastorijen, penthouses, villa’s, maar ook het courante vastgoed wordt door onze medewerkers behandeld,…)

Naar gelang het onderwerp, de cliënt of de doelstelling worden onze vastgoedwaarderingen gevraagd voor:

 • aan- of verkoopadvies
 • faillissementen (curatele, wco peiler 3, …)
 • portfolio-analyses
 • screening en strategisch advies familiale vermogens
 • financiering
 • het vestigen of uitdoven van zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal)
 • accounting en fiscaliteit
 • jaarverslaggeving
 • onteigeningen tot algemeen nut
 • herziening van de huurprijs en handelshuur
 • aangifte van de nalatenschap (erkend door Vlabel)
 • ...

EXPERTS IN

Waardebepaling
Waardebepaling

Voor een vastgoedwaardering hanteren wij een methodiek van gedegen studie van vergelijkbare onroerende goederen, verdiscontering van toekomstige opbrengsten en/of calculatie van de wedersamenstelling van het onroerend goed.

Lees meer

Haalbaarheidsstudies
Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarsstudie kan bestaan uit opportunity mapping, een marktanalyse, een highest and best use analyse en/of een financiële analyse.  Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek biedt u antwoorden op diverse investeringsvraagstukken.

Lees meer

Consultancy & advies
Consultancy & advies

Veelal is de waarde van vastgoed het discussiepunt voor de realisatie van een vastgoedtransactie, het deblokkeren van een vastgelopen situatie of het vinden van een vergelijk tussen partijen. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het begeleiden van deze processen.

Lees meer

Academie
Academie

We zijn vaak betrokken als docent bij diverse vastgoedopleidingen georganiseerd door universiteiten, hogescholen, beroepsorganisaties en privé opleidingsverstrekkers.


 

Lees meer