Haalbaarheidsstudies

Onze haalbaarheidsstudies worden opgesteld voor grondeigenaars, projectontwikkelaars, financiers, overheden,... Een haalbaarheidsstudie kan bestaan uit opportunity mapping, een marktanalyse, een highest and best use analyse en/of een financiële analyse.  Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek biedt u antwoorden op diverse investeringsvraagstukken:

  • Welke vastgoedinvesteringen aantrekken of afstoten ter optimalisatie van een portefeuille?
  • Welk bouwprogramma realiseren op een specifieke locatie?
  • Hoe een vastgoedinvestering technisch ontwikkelen? Middels renovatie, reconversie of nieuwbouw?
  • Welke is de optimale transactiestrategie voor een vastgoedinvestering: een aankoop-verkoop, een aandelenoverdracht, de verwerving of vestiging van een zakelijk recht?
  • ...

Opportunity mapping

Met opportunity mapping wordt het potentieel van een omgeving, een buurt of een locatie bestudeerd alvorens er een vastgoedinvestering te realiseren. Afhankelijk van de opdracht kan de ruimtelijke structuur, de bevolking, de tewerkstelling, de voorzieningen, de concurrentie,... van een omgeving, buurt of locatie geanalyseerd worden. Het resultaat van deze studie resulteert in een overzicht van potentieel te verwerven locatie(s).

Marktanalyse van de primaire en secundaire vastgoedmarkt

De vraag en het aanbod van de lokale vastgoedmarkt (residentieel, kantoren, winkelvastgoed,…) wordt in de marktanalyse onderzocht. Er wordt marktinformatie van vergelijkbare vastgoedobjecten in de ruime omgeving gerapporteerd samen met hun verkoop- en/of verhuursnelheden. Een marktanalyse van de primaire en secundaire vastgoedmarkt kan bijdragen tot de definiëring van een bouwprogramma bij vastgoedontwikkeling.

Highest and best use analyse

Er wordt onderzocht welke bestemmingen en bouwvolumes gerealiseerd kunnen worden op een onroerend goed. Het doel van de analyse bestaat er in om een zo hoog mogelijke investeringswaarde te bekomen, rekening houdend met de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het maatschappelijk draagvlak in de omgeving en de lokale vastgoedmarkt. Het advies van externe deskundigen (zoals architecten, stedenbouwkundigen, vastgoedjuristen,...) kan hierbij betrokken worden.

Financiële analyse

Een vastgoedinvestering wordt financieel geanalyseerd met behulp van een discounted cash flow rekenmodel, een scenarioanalyse en een sensitiviteitsanalyse. De kosten, de opbrengsten en het beschikbare kapitaal op ieder tijdstip van de investering worden in het model gebudgetteerd. Dit laat toe om de vastgoedinvestering te optimaliseren, om de risico’s te identificeren en de financieringsbehoefte te bepalen.

EXPERTS IN

Waardebepaling
Waardebepaling

Voor een vastgoedwaardering hanteren wij een methodiek van gedegen studie van vergelijkbare onroerende goederen, verdiscontering van toekomstige opbrengsten en/of calculatie van de wedersamenstelling van het onroerend goed.

Lees meer

Haalbaarheidsstudies
Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarsstudie kan bestaan uit opportunity mapping, een marktanalyse, een highest and best use analyse en/of een financiële analyse.  Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek biedt u antwoorden op diverse investeringsvraagstukken.

Lees meer

Consultancy & advies
Consultancy & advies

Veelal is de waarde van vastgoed het discussiepunt voor de realisatie van een vastgoedtransactie, het deblokkeren van een vastgelopen situatie of het vinden van een vergelijk tussen partijen. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het begeleiden van deze processen.

Lees meer

Academie
Academie

We zijn vaak betrokken als docent bij diverse vastgoedopleidingen georganiseerd door universiteiten, hogescholen, beroepsorganisaties en privé opleidingsverstrekkers.


 

Lees meer