Consultancy & advies

Veelal is de waarde van vastgoed het discussiepunt voor de realisatie van een vastgoedtransactie. We komen dan (al dan niet multi-disciplinair) tussen met het oog op het deblokkeren van een vastgelopen situatie of het vinden van een vergelijk tussen partijen. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het begeleiden van processen waarbij de waarde van vastgoed het discussiepunt is, of de strategische vastgoedbeslissingen moeilijk genomen worden. Hiervoor treden wij regelmatig op als onafhankelijke deskundige of partijdeskundige. We spreken niet enkel de taal van de vastgoedprofessional maar ook die van een jurist, notaris of fiscalist die dikwijls mee aan tafel zitten of achter de schermen bij partijen mee ondersteuning bieden.

We leveren ‘a second opinion’ als het gaat over investeringen of desinvesteringen van vastgoedvennootschappen, familiaal vastgoedpatrimonium of ondernemingen die over een belangrijk vastgoedpatrimonium beschikken.

Naar gelang de omvang van de opdracht kan ons advies bestaan uit een uitgebreide waardebepaling of een sneltaxatie in geval van hoogdringendheid, een gedetailleerde haalbaarheidsstudie van een vastgoedinvestering of eerder een beperkte sterkte-zwakte analyse. Onze adviezen kunnen deskundig en omstandig gerapporteerd en toegelicht worden voor een raad van bestuur, het college van burgemeester en schepenen, een vereniging van mede-eigenaars,...

EXPERTS IN

Waardebepaling
Waardebepaling

Voor een vastgoedwaardering hanteren wij een methodiek van gedegen studie van vergelijkbare onroerende goederen, verdiscontering van toekomstige opbrengsten en/of calculatie van de wedersamenstelling van het onroerend goed.

Lees meer

Haalbaarheidsstudies
Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarsstudie kan bestaan uit opportunity mapping, een marktanalyse, een highest and best use analyse en/of een financiële analyse.  Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek biedt u antwoorden op diverse investeringsvraagstukken.

Lees meer

Consultancy & advies
Consultancy & advies

Veelal is de waarde van vastgoed het discussiepunt voor de realisatie van een vastgoedtransactie, het deblokkeren van een vastgelopen situatie of het vinden van een vergelijk tussen partijen. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het begeleiden van deze processen.

Lees meer

Academie
Academie

We zijn vaak betrokken als docent bij diverse vastgoedopleidingen georganiseerd door universiteiten, hogescholen, beroepsorganisaties en privé opleidingsverstrekkers.


 

Lees meer